MÌNH SINH RA LÀ ĐỂ TRỞ NÊN KHÁC BIỆT

pexels-1714340.jpg

Châm ngôn sống của mình dựa trên 3 câu nói sau:

  • Never Tell Me Never 
  • Life Is Not Wait 
  • Nothing Is Forever

Mình là một người sống khá tùy hứng, không thể nào đi theo lập trình hay nguyên tắc được nên có lẽ mình khó mà thành công trong đời sống hiện tại. Nhưng bù lại, mình sẽ tự viết nên những trang của cuộc đời mình. 

Sài Gòn, những ngày cuối năm. 

Trần Hoàng Ngọc Bích

Up ↑

%d bloggers like this: